Upravno vijeće

Gradski muzej Senj

UPRAVNO VIJEĆE

 

Članovi Upravnog vijeća Gradskog muzeja Senj:

Mira Biondić Tomljanović, dr. med. predsjednica
Jure Tomljanović, dipl.oec.
Milan Vrban, dipl.oec.
Adrijana Nekić, dipl.oec.
Vedran Tomljanović, prof.

 

>> Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća (25.02.2022.)

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

 

POZIVI
>> Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća (17.02.2021.)
>> Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća (28.10.2020.)
>> Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća (06.02.2020.)
>> Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća (22.11.2019.)
>> Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća (14.11.2019.)
>> Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća (07.11.2019.)
>> Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća (23.10.2019.)
>> Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća (30.08.2019.)
>> Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća (14.08.2019.)
>> Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća (15.05.2019.)
>> Poziv na 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća (29.03.2019.)

 

ZAPISNICI
>> Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća (28.10.2020.)
>> Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća (06.02.2020.)
>> Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća (22.11.2019.)
>> Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća (14.11.2019.)
>> Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća (07.11.2019.)
>> Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća (23.10.2019.)
>> Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća (30.08.2019.)
>> Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća (14.08.2019.)
>> Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća (15.05.2019.)
>> Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća (29.03.2019.)

 

ODLUKE
>> Odluke 11. sjednice Upravnog vijeća (17.02.2021.)
>> Odluke 10. sjednice Upravnog vijeća (28.10.2020.)
>> Odluke 9. sjednice Upravnog vijeća (06.02.2020.)
>> Prijedlog 8. sjednice Upravnog vijeća (22.11.2019.)
>> Odluke 5. sjednice Upravnog vijeća (23.10.2019.)
>> Odluke 4. sjednice Upravnog vijeća (30.08.2019.)
>> Odluke 3. sjednice Upravnog vijeća (14.08.2019.)
>> Odluke 2. sjednice Upravnog vijeća (15.05.2019.)
>> Odluke 1. sjednice Upravnog vijeća (29.03.2019.)