Javna nabava

Gradski muzej Senj

JAVNA NABAVA

 

Obavijest iz članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011)

Temeljem članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011), objavljujemo da čelnik javnog naručitelja Gradskog muzeja Senj, Ravnateljica, i s njom povezane osobe, u smislu čl. 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Gradski muzej Senj kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.

Gradski muzej Senj


Obavijest iz članka 80. st. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Javni naručitelj Gradski muzej Senj, sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. i 2. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Gradski muzej Senj

 


2021.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2021. godinu
(3. veljače 2021.,PDF_minPDF)

 

2020.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2020. godinu – 2. izmjene i dopune
(14. listopada 2020.,PDF_minPDF)

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2020. godinu – 1. izmjene i dopune
(10. kolovoza 2020.,PDF_minPDF)

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2020. godinu
(28. veljače 2020.,PDF_minPDF)

2019.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2019. godinu – 1. izmjene i dopune
(11. rujna 2019.,PDF_minPDF)

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2019. godinu
(15. siječnja 2019.,PDF_minPDF)

2018.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2018. godinu – 1. izmjene i dopune
(16. veljače 2018.,PDF_minPDF)

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2018. godinu
(29. prosinca 2017.,PDF_minPDF)

2017.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2017. godinu
(4. siječnja 2017.,PDF_minPDF)

2016.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2016. godinu
– 1. izmjene i dopune

(25. srpnja 2016.,PDF_minPDF)

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2016. godinu
(10. ožujka 2016.,PDF_minPDF)

2015.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2015. godinu
(30. ožujka 2015.,PDF_minPDF)

2014.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2014. godinu
(26. travnja 2014.,PDF_minPDF)

PRAVILNIK o provođenju postupaka nabave za robe i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radove do 500.000,00 kuna Gradskog muzeja Senju
(10. veljače 2014.,PDF_minPDF)

2013.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2013. godinu
– 1. izmjene i dopune
(12. kolovoza 2013.,PDF_minPDF)

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2013. godinu
(05. lipnja 2013.,PDF_minPDF)

2012.

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2012. godinu
– 1. izmjene i dopune
(01. kolovoza 2012.,PDF_minPDF)

Plan nabave roba, radova i usluga Gradskog muzeja Senj  za 2012. godinu
(20. srpnja 2012.,PDF_minPDF)

 


 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – Gradski muzej Senj
(15. studenoga 2018.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi  Gradski muzej Senj
(01. rujna 2014.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi  Gradski muzej Senj
(03. ožujka 2014.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi  Gradski muzej Senj
(04. rujna 2013.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi  Gradski muzej Senj
(05. ožujka 2013.,PDF_minPDF)


 

Savjetovanje s javnošću za objavljivanje općeg akta jednostavne nabave
GRADSKI MUZEJ SENJ – Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Početak savjetovanja: 04. kolovoza 2017.     Završetak savjetovanja: 18. kolovoza 2017.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. kolovoza 2017. godine dostave svoje komentare na Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave putem OBRASCA za savjetovanje na
e-mail: gradski.muzej.senj@gs.t-com.hr

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi biti će javno dostupni na službenim web stranici Gradskog muzeja Senj www.muzej-senj.hr.

Zahvaljujemo na Vašem doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave!

>> Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (docx, 36 KB)

>> OBRAZAC (docx, 14 KB)

 


21. kolovoza 2017.

>> IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA –
PRAVILNIK O POROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
(pdf, 0.25 MB)

>> PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (pdf, 0.26 MB)