Zbirke

Gradski muzej Senj

ZBIRKE

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

HIDROARHEOLOŠKA ZBIRKA

GLAGOLJSKA BAŠTINA SENJA

ZBIRKA FOTOGRAFIJA, RAZGLEDNICA I DOPISNICA

ETNOGRAFSKA ZBIRKA

ETNOGRAFSKA ZBIRKA BUNJEVCI

PRIRODOSLOVNA ZBIRKA VELEBIT

SENJ I SENJANI U DOMOVINSKOM RATU

NUMIZMATIČKA ZBIRKA

UMJETNIČKA ZBIRKA

GRADSKI I PLEMIĆKI GRBOVI SENJA

SENJSKI USKOCI I SENJSKA PRIMORSKA KAPETANIJA

ZBIRKA ORUŽJA I VOJNE OPREME