Mnogobrojni kulturno-povijesni spomenici i arheološki ostatci svjedoče o burnoj prošlosti grada Senja, a među njima značajno mjesto zauzima jedna od zbirki Gradskog muzeja Senj (GMS), Zbirka oružja i vojne opreme.

U sakupljanju predmeta Muzej se vodio muzeološkom politikom vrednovanja svakog pojedinog predmeta. Naglasak je bio u njegovoj vrijednosti kao materijalnog povijesnog dokumenta za razdoblje u kojemu je nastao i u kojemu je bio korišten kao i činjenici je li isti pripadao nekoj značajnoj osobi iz hrvatske povijesti.

Sakupljena i obrađena Zbirka može se pohvaliti vrijednim primjercima hladnog i vatrenog oružja kao i vojne opreme koja potječe iz vremena od 17. do 21. stoljeća. Zbirka oružja i vojne opreme GMS čuva zanimljive primjerke mletačkih mačeva (sciavona), austrijskih sablji, turskih jatagana te raznih pištolja. Senj nije mimoišlo zlo kao što je Prvi i Drugi svjetski rat te se stoga u ovoj zbirci nalazi veliki broj hladnog i vatrenog oružja iz tog vremena. Također, značajan dio ove Zbirke čine puške i pištolji paljenja na kremen iz 18. stoljeća, paljenja na kapislu iz 19. stoljeća pa sve do automatskog oružja koje potječe iz 20. stoljeća. Poseban dio Zbirke prikazuje skromno naoružanje i opremu kojom je još jednom ne samo Senj, već cijela Hrvatska krenula u Domovinski rat braniti svoju domovinu. Budući je kroz veći dio povijesti posjedovanje što većeg i ljepše ukrašenog oružja bilo pitanje prestiža, veliku ulogu pri njegovom oblikovanju i proizvodnji imala je i estetika. To nam posebno dokazuju pojedini primjerci oružja kao što su orijentalne puške i sablje koje su bogato ukrašene slonovom kosti i sedefom. Posjedovanje ovakvog oružja svjedoči nam o važnosti Senja kao trgovačkog središta u pomorskom prometu između tadašnjih velikih trgovačkih centara istoka i zapada. Značajno je napomenuti da je dio predmeta iz ove zbirke restauriran uz pomoć Ministarstva kulture. Zbirka je registrirana kao kulturno dobro rješenjem stručnog povjerenstva Ministarstva kulture Republike Hrvatske.