SENJSKE CRKVE KROZ POVIJEST

Grad Senj je u povijesti poznat kao duhovno, kulturno, gospodarsko i političko središte sjevernog Jadrana te je to bio grad bogate sakralne baštine. O bogatoj duhovnoj tradiciji grada Senja, središta biskupije od 12. st., govori i najstariji popis senjskih crkava iz kraja 17. st. iz kojeg doznajemo da je u povijesti Senj imao dvanaest crkava i dva samostana. Najveći broj crkvenih objekata izgrađen je za vrijeme Frankopana. Nažalost, danas je sačuvan samo mali dio navedenih crkava. Ostalih je dio tijekom povijesti razrušen, dio uništen ljudskim nemarom, a preostali dio sekulariziran. Na izložbi su predstavljeni svi sakralni objekti i samostani o kojima postoje dostupni podaci, točnije koji se spominju u dokumentima te su detaljno opisani i popraćeni grafičkim prikazima i fotografijama. Osim toga, na izložbi su predstavljeni ulomci – ostatci porušenih senjskih crkava među kojima prevladavaju ostaci sv. Franje i sv. Ambroza, kao najrječitiji dokaz našega odnosa prema nekad bogatoj sakralnoj baštini grada Senja. Izložba je dio stalnog postava na tvrđavi Nehaj.