GRADSKI I PLEMIĆKI GRBOVI SENJA

Kroz svoju burnu i bogatu povijest, kao bogat i strateški važan grad na obali mora, Senj imao je svoje plemiće, građane i druge odličnike koji su se bavili trgovačkim, vojnim ili drugim poslovima.
Bogati plemići imali su grbove koje su dobivali zbog različitih zasluga, a posebice vojničkih jer je vojnička služba u ovom gradu bila vrlo cijenjena.
Na izložbi je predstavljeno oko 110 obojenih grbova koji su dizajnirani po međunarodno utvrđenim heraldičkim pravilima, te 8 grbovnica, odnosno povelja o dodjeli plemstva i grba.
Izložba je tematski podijeljena na gradske i plemićke grbove.
Grad Senj je među prvim gradovima u Hrvatskoj dobio svoj grb. Grbove uglavnom dobivaju gradovi koji su bili slobodni i oni koji su gospodarsko i kulturno jači od ostalih, a takav je upravo bio naš Senj.
Najstarija verzija grba je s likom sv. Jurja s pečata pomirbene povelje između Senja i Raba iz 1268. godine. Tijekom 17. i 18. st. u uporabi je više verzija grba. Današnji grb i zastava Grada Senja prihvaćeni su 1992. godine.
Drugu cjelinu čine plemićki grbovi. Senjsko je plemstvo po svom podrijetlu različito. Među plemićkim obiteljima ima autohtonih obitelji iz Senja i bliže okolice (Krka, Like, Bakra i Modruša) kao i iz Dalmacije, a nekoliko obitelji doselilo je i iz Bosne i Hercegovine bježeći pred Osmanlijama.
Dosta je plemićkih obitelji bilo i iz Italije, Njemačke, Austrije, kranjske i Mađarske kao npr. Carina, Scarpa, Demelli, Sachi, Porner, Aichelburg, Rubeli. Ove obitelji su zbog različitih poslova dolazile u Senj, bile promaknute u plemstvo s pravom na uporabu grba, a mnoge su dobivale titule viteza i baruna.
Domaćeg hrvatskog plemstva iz svih hrvatskih krajeva bilo je najviše: Lenković, Vukasović, Jurišić, Kuhačević, Daničić, Živković, Hreljanović itd.
U grbovima senjskih plemića puno je simbolike. Kao likovi dominiraju: lavovi, orlovi, grifoni, kozorozi. Od oružja susrećemo mačeve, sablje, buzdovane, bradve, puške. Zastupljeni su i ljudski likovi, nebeska tijela kao što su sunce, mjesec i zvijezde, dijelovi arhitekture: zvonici, tornjevi, kule i cisterne. Na tri grba je prikazan brod (Susan, Stauber, Rubelli),
Plemstvo grada Senja bilo je hrvatsko-ugarsko, plemstvo Svetog Rimskog carstva i kranjsko plemstvo.
Na izložbi ima nekoliko grbova senjsko-modruških biskupa, a među njima je bilo i nekoliko biskupa plemićkog podrijetla kao što je npr. Blažiolović, Čolić.
Na izložbi se nalazi i grb senjske plemićke obitelji Perović koji se inače nalazi na reljefu sv. Trojstva u senjskoj katedrali. Značajno je to da je to jedna od najstarijih varijanti hrvatskog povijesnog grba na kamenim spomenicima, a koji potječe iz 1491. godine. Stariji prikaz hrvatskog grba zabilježen je jedino na srebrnom novcu Nikole Iločkog iz 1471.
Do sada su izložbe grbova organizirane u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Bakru i Makarskoj, te je Senj šesti grad u Republici Hrvatskoj koji je organizirao ovakvu izložbu. Izložba je postavljena 23. travnja 1998. u povodu obilježavanja Dana grada Senja.