GLAGOLJSKA BAŠTINA SENJA

Glagoljica, pismo stvoreno za potrebe evangelizacije Slavena, proširena je po cijelom slavenskom prostoru pa tako i kod nas. Premda nisu sačuvani nikakvi dokumenti na temelju kojih se može utvrditi kada je došla na senjsko područje, pronađeni kameni spomenici upućuju na zaključak da je početkom 12. st. već bila ukorijenjena na senjskom području, tzv. Senjska ploča. Senjska ploča jedan je od najstarijih hrvatskih glagoljskih spomenika. Paleografska i umjetničko-povijesna analiza pokazuje da je ploča nastala gotovo istovremeno kad i Bašćanska ploča, početkom 12. st. S obzirom na veliku sličnost sa Bašćanskom pločom i isto vrijeme nastanka, postoji mogućnost da su potekle iz radionice istog majstora. Ploča je pronađena u tvrđavi Nehaj 1964. prilikom radova na obnovi Tvrđave. Nije sačuvana u cijelosti, već su pronađeni samo ulomci s isklesanim biljnim ornamentima i glagoljskim slovima. Sačuvani ulomci danas se nalaze u Gradskom muzeju Senj.

Osim Senjske ploče, na području grada Senja dosad je pronađeno još deset glagoljskih natpisa:

  • dva spomenika iz crkve sv. Martina sa glagoljskim natpisima
  • spomenik – nadvratnik sa natpisom iz ulice Gorica
  • nadvratnik, tzv. natpis popa Gržana iz ulice Široka kuntrada
  • spomenik s natpisom fra Šimuna Mečarića
  • dva ulomka s nadvratnika ili gornjeg praga nekog prozora
  • natpis na nadgrobnoj ploči iz neke crkve u Senju
  • natpis iz 1522. godine, klesan latinicom i glagoljicom koji spominje Juraja Blagajića
  • natpis s porušene Crkve sv. Jurja, datira iz vremena oko 1540. godine
  • natpis s pročelja senjske katedrale

Ovi spomenici dokazuju o bogatstvu hrvatske glagoljske tradicije i kulture u Senju koju trebaju upoznati generacije koje dolaze.
Iz XIV. I XV. st. sačuvan je najveći broj glagoljskih natpisa i dokumenata.
Za područje grada Senja vrlo je značajna i Senjska glagoljska tiskara. Senjska glagoljska tiskara prva je tiskara za koju pouzdano zna da je djelovala na hrvatskom tlu u razdoblju od 1494. do 1508. godine.

 

Izdanja senjske glagoljske tiskare čine:
Senjski glagoljski misal (1494.), Spovid općena (1496.), Naručnik plebanušev (1507.), Transit sv. Jerolima (1508.), Mirakuli slavne Deve Marije (1507./1508.), Meštrija od dobra umrtja s ritualom (1507./1508.), Korizmenjak (1508.).