SENJSKO MUZEJSKO DRUŠTVO - GRADSKI MUZEJ SENJ

UDK: 2+3+5+8+9](05) CODEN SEZBEK ISSN 0582-673X
2006.

SENJSKI ZBORNIK

 
SENJZB GOD. 33 STR. 428 SENJ 2006.
 
 

SADRŽAJ -CONTENTS

 

str. / page

Martina Blečić:
klikni za PDF (2.320 KB)

Martina Blečić: Zaštitna arheološka istraživanja crkve sv. Filipa i Jakova u Svetom Jurju (Stručni članak)

Preservative Archaeological Research of the Church of St. Philip and Jacob in Sveti Juraj (St. George)(Proffesional paper)

5
Vlado Božić:
klikni za PDF (2.580 KB)

Stari natpisi u nekim hrvatskim špiljama (Stručni članak)

Ancient Inscriptions in Some Croatian Caves (Proffesional paper)

27
Vesna Tuđina:
klikni za PDF (180 KB)

Ime, prezime i godina rođenja Marka Antuna de Dominisa (Izvorni znanstveni članak)

Name, Surname and Year of Birth of Mark Antun de Dominis (Original scientific paper)

45
Petar Runje:
klikni za PDF (851 KB)

Otočac, srednjovjekovna biskupija i kulturni centar (Stručni članak)

Otočac, the Medieval Bishopric and Cultural Centre (Proffesional paper)

51
Enver Ljubović:
klikni za PDF (1.594 KB)

Senjski uskoci i plemići Vukasovići i njihovi grbovi (Prethodno priopćenje)

Senj Uskoks and Noblemen Vukasović and Their Coats of Arms (Preliminary communication)

63
Enver Ljubović:
klikni za PDF (626 KB)

Senjski uskoci i plemići Čolići i njihovi grbovi (Prethodno priopćenje)

Senj Uskoks and Noblemen Čolić and Their Coat of Arms (Preliminary communication)

79
Enver Ljubović:
klikni za PDF (903 KB)

Grbovi i natpisi biskupa Ivana Krstitelja Ježića (Prethodno priopćenje)

Heraldic Signs of Bishop Ivan Krstitelj Ježić (Preliminary communication)

91
Igor Šipić:
klikni za PDF (1.094 KB)

Kult sv. Lucije u pomorski snažnim zajednicama istočnog Jadrana (Izvorni znanstveni članak)

The Cult of St. Lucy in Strong Coastal Communities of the Eastern Adriatic (Original scientific paper)

105
Juraj Lokmer:
klikni za PDF (4.542 KB)

Barokni oltari i druga kamena oprema katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Senju (Izvorni znanstveni članak)

Baroque Altar and other Stone Equipment of the Cathedral of Assumption of Virgin Mary in Senj (Original scientific paper)

133
Mile Bogović:
klikni za PDF (668 KB)

Senjsko sjemenište te Visoko filozofsko i teološko učilište u njemu 1806. – 1940. (Izvorni znanstveni članak)

Senj Theology Seminary and High Philosophy and Theological College 1806-1940 (Original scientific paper)

193
Davor Marijan:
klikni za PDF (296 KB)

Djelovanje JNA i pobunjenih Srba u Lici 1990. – 1992. godine (Izvorni znanstveni članak)

Activities of Yugoslavian National Army and Rebellious Serbs in Lika 1990-1992 (Original scientific paper)

217
Antonija Zaradija Kiš:
klikni za PDF (997 KB)

Pseudoanimalistički egzempli u glagoljskom senjskome Korizmenjaku iz 1508. godine (Izvorni znanstveni članak)

Pseudo-animalistic Examples in Senj‘s Glagolitic Lent Calendar from 1508 (Original scientific paper)

243
Željko Holjevac:
klikni za PDF (187 KB)

Senjski list Nehaj 1906./07. godine (Izvorni znanstveni članak)

Senj Newspaper Nehaj 1906-1907 (Original scientific paper)

259
Sanja Nikolić – Nenad Trinajstić:
klikni za PDF (2.251 KB)

Milutin Cihlar Nehajev – hrvatski književnik i kemičar (Stručni članak)

Milutin Cihlar Nehajev – Croatian Writer And Chemist (Proffesional paper)

271
Tatijana Petrić:
klikni za PDF (1.714 KB)

Zavičajno obilježje knjižnice profesora Ante Glavičića (Stručni članak)

Regional Characteristics of Professor Ante Glavičić’s Library (Proffesional paper)

293
Tihana Rubić – Danijela Birt:
klikni za PDF (1.019 KB)

Obiteljski život na području Krivog Puta od tridesetih godina 20. stoljeća do danas. Etnografski prilog i prijedlozi za buduća istraživanja (Izvorni znanstveni članak)

Family Life in the Area of Krivi Put from the 1930s til today Ethnographical Additions and Suggestions for Further Research (Original scientific paper)

315
Ivana Šarić Žic:
klikni za PDF (2.454 KB)

Prikaz tradicijskog graditeljstva na području Krivog Puta (Izvorni znanstveni članak)

Review of the Traditional Building of Krivi Put from a Ethnological Conservation Point of View (Original scientific paper)

353
Nevena Škrbić Alempijević:
klikni za PDF (933 KB)

Krivoputske poklade i senjski karnevali: uključivanje Krivopućana u ophode s maskama (Izvorni znanstveni članak)

The Mardi Gras of Krivi Put and Senj Carnival Inclusion of People from Krivi Put into Masked Pageants (Original scientific paper)

377
  Ostali prilozi  
Mirko Raguž:
klikni za PDF (602 KB)

Dječji vrtić u Senju

Children's Nursery in Senj

405
Mirko Polonijo:
klikni za PDF (364 KB)

Prof. dr. sc. Dominik (Nedo) Palman, značajni hrvatski geometričar (Senj 9. 8. 1924. - Zagreb 27. 4. 2006.)

 

413

 

SENJSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
GRADSKI MUZEJ SENJ

Za izdavača odgovara
dr. sc. Miroslav Glavičić
Blaženka Ljubović, prof.

Računalna obrada
Marta Derossi Zidarić

Obrada fotografija i izrada korica
Zvonimir Zidarić

Tisak
Zrinski d.d. Čakovec

Naklada
800 primjeraka


Tiskanje Senjskog zbornika 33/2006. novčanom potporom omogućili su:
•  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
•  Grad Senj
•  Ličko-senjska županija

 

>>Nazad na početnu stranicu