SENJSKO MUZEJSKO DRUŠTVO - GRADSKI MUZEJ SENJ

UDK: 2+3+5+8+9](05) CODEN SEZBEK ISSN 0582-673X
2005.

SENJSKI ZBORNIK

 
SENJZB GOD. 32 STR. 1-510 SENJ 2005.
 
 

SADRŽAJ -CONTENTS

 

str. / page

Marin Zaninović:
klikni za PDF (346 KB)

Apsorus i Crexa na Jadranskom putu (Izvorni znanstveni članak)

Apsorus and Crexa on the Adriatic Way (Original scientific paper)

5
Zorislav Horvat:
klikni za PDF (2.845 KB)

Pregled sačuvanih nadgrobnih ploča krčkih knezova Frankopana
(Pregledni članak)

Overview of the Preserved Gravestones of the Frankopan Counts of Krk
(Review)

25
Petar Runje:
klikni za PDF (354 KB)

Senjski kanonik i tiskar Tomas Katridarić (Izvorni znanstveni članak)

The Senj Canon Tomas Katridarić (Original scientific paper)

59
Enver Ljubović:
klikni za PDF (570 KB)

Senjska uskočka obitelj Rubčić-Rupčić (Izvorni znanstveni članak)

The Uskok Senj Family Rubčić-Rupčić (Original scientific paper)

65
Enver Ljubović:
klikni za PDF (1.376 KB)

Brinjska i senjska plemenita obitelj Vučetić-Vuchetich (Izvorni znanstveni članak)

Brinje and Senj Noble Family Vučetić-Vuchetich (Original scientific paper)

77
Juraj Lokmer:
klikni za PDF (551 KB)

Ex-voto Kvirina Desantića, patricija senjskoga u crkvi Majke Božje Goričke u Baški (Izvorni znanstveni članak)

Ex-voto of Kvirin Desantić, the Patrician of Senj in the Church of Our Lady of Gorice in Baška (Original scientific paper)

95
Zdravko Dizdar:
klikni za PDF (4.325 KB)

Prilog istraživanju problema Bleiburga i križnih putova (u povodu 60. obljetnice) (Izvorni znanstveni članak)

An Addition to the Research of the Problem of Bleiburg and Way of the Cross (Dedicated to Their 60th Anniversary) (Original scientific paper)

117
Ivica Mataija:
klikni za PDF (1.362 KB)

Križari na gospićkom području 1945. oe 1950. (Pregledni članak)

The Crusades in the Area of Gospić in 1945-1950 (Review)

197
Sanja Lončar:
klikni za PDF (387 KB)

Propitivanje pristupa istraživanju neredovnih oblika predbračnog i bračnog života na primjeru Krivog Puta (Izvorni znanstveni članak)

Examination of the Approach in the Research of Irregular Form of Pre­nuptial and Nuptial Life from the Example of Krivi Put (Original scientific paper)

223
Marijeta Rajković:
klikni za PDF (865 KB)

Sezonske migracije na području Krivoga Puta: tradicija u recentnoj povijesnoj perspektivi (Izvorni znanstveni članak)

The Seasonal Migration in the Area of Krivi Put: Traditions in Recent Historical Prospective (Original scientific paper)

273
Aleksandra Vlatković:
klikni za PDF (290 KB)

Godišnji običaji primorskih Bunjevaca Krivoga Puta (Stručni članak)

Annual Customs of the Coastal Bunjevci of Krivi Put (Proffesional paper)

317
Helena Knifić Schaps:
klikni za PDF (955 KB)

Turinski Krč, graditeljsko nasljeđe, povijest i sadašnjost zaselka u sjevernom Velebitu po pripovijedanju njegovih zadnjih stanovnika (Izvorni znanstveni članak)

Turinski Krč, Architectural Heritage, History and Present of the Hamlet in North Velebit According to Sayings of Its Remaining Inhabitants (Original scientific paper)

349
Marijana Belaj:
klikni za PDF (296 KB)

Tko je kriv za nevrijeme u Krasnu? (etnološke crtice o pučkoj pobožnosti) (Izvorni znanstveni članak)

Who is Responsible for the Bad Weather in Krasno? (Ethnological Stories about Popular Devoutness) (Original scientific paper)

377
Petra Kelemen:
klikni za PDF (442 KB)

Propitivanje pojma selektivne tradicije na primjeru udruge Čuvarice ognjišta Krasno (Izvorni znanstveni članak)

Examination of the Term Selective Tradition in the Example of the Society of Protectors of Fireplace from Krasno (Original scientific paper)

393
Ivana Radovani:
klikni za PDF (597 KB)

Načini transporta u Krasnu (Pregledni članak)

The Method of Transport in Krasno (Review)

409
Tihana Rubić:
klikni za PDF (461 KB)

Gospodarske veze Krasnara s Kuterevcima i Švičanima (Prethodno priopćenje)

Economic Relationship between the People from Krasno and Kutarevo and Švica (Preliminary communication)

425
Ivana Vuković:
klikni za PDF (405 KB)

Prelo u Krasnu u tradicijskom i suvremenom kontekstu (Stručni članak)

Wool Spinning (roving) in Krasno in Traditional and Contemporaneus Context (Proffesional paper)

449
Vesna Grahovac-Pražić i Sanja Vrcić-Mataija:
klikni za PDF (212 KB)

Pogled u gospićko imenoslovlje (Pregledni članak)

Glance into the Gospić List of Names (Review)

469
Vlado Božić:
klikni za PDF (2.297 KB)

Špilja Pijavica nekad i danas (Stručni članak)

The Pijavica Cave in the Past and Now (Proffesional paper)

483
Juraj Lokmer:
klikni za PDF (415 KB)

Tvrđava Nehaj - spomenik svjetske baštine, prijedlog za uvrštenje tvrđave Nehaj u UNESCO-ov popis svjetske baštine (Stručni članak)

The Nehaj Tower a Monument of World Heritage, Proposal for the Promotion of the Nehaj Tower to the UNESCO List of World Heritage (Proffesional paper)

497

 

SENJSKO MUZEJSKO DRUŠTVO

GRADSKI MUZEJ SENJ

Za izdavača odgovara dr. sc. Miroslav Glavičić
Računalna obrada Marta Derossi Zidarić
Obrada fotografija i izrada korica Zvonimir Zidarić
Tisak Zrinski d.d. Čakovec

Naklada 800 primjeraka

>>Nazad na početnu stranicu