GRADSKI MUZEJ SENJ povodom Dana Grada Senja i blagdana sv. Jurja u čast 480. godišnjice dolaska uskoka u Senj 1537.-2017. priređuje otvaranje izložbe i predstavljanje
kataloga ZBIRKA ORUŽJA I VOJNE OPREME

Tvrđava NEHAJ Senj petak 21. travnja 2017. godine 11,00 sati


ZOVOKlikni za uvećanje!

 

>> KATALOG - Zbirka oružja i vojne opreme
Gradskog muzeja Senj

(PDF, 13.8 MB)

 


 

O IZLOŽBI I KATALOGU

Mnogobrojni kulturno-povijesni spomenici i arheološki ostatci svjedoče o burnoj prošlosti i Senja a među njima značajno mjesto Zbirka oružja i vojne opreme Gradskog muzeja Senj koju predstavljamo ovom izložbom i katalogom .
Grad Senj je zbog svojeg geopolitičkog  položaja tijekom povijesti bio na vjetrometini europskih velesila: Habsburške Monarhije sa sjevera, Osmanskog Carstva s istoka i Venecije sa zapada. Morao je razviti vojničku tradiciju svojih stanovnika te oružjem i vojnim umijećem branitelja sačuvati svoju slobodu. U tome im je pomagala tvrđava Nehaj, na kojoj se i danas nalaze topovi koji su branili prilaz gradu Senju s mora i s kopna, a što dokazuje i ova povijesna zbirka oružja i vojne opreme.
Zbirka sadrži raznovrsno povijesno oružje  unutar koje se nalaze vrijedni primjerci  hladnog i vatrenog  oružja i vojne opreme koji potječu iz vremena od 17. do 21. stoljeća. Tu se nalaze zanimljivi primjerci mletačkih mačeva (sciavona), austrijskih sablji, turskih jatagana te raznih pištolja. Značajan dio ove Zbirke čine puške i pištolji paljenja na kremen iz 18. stoljeća, paljenja na kapislu iz 19. stoljeća pa sve do automatskog oružja koje potječe iz 20. stoljeća. Budući da Senj nije mimoišlo zlo kao što je Prvi i Drugi svjetski rat  u ovoj se zbirci nalazi veliki broj hladnog i vatrenog oružja iz tog vremena.  Poseban dio Zbirke prikazuje skromno naoružanje i oprema kojom je još jednom ne samo Senj, već cijela Hrvatska krenula u Domovinski rat braniti svoju domovinu.
Važno je napomenuti da svako oružje, osim o svojoj namjeni, svjedoči o društvenom uređenju i načinu ratovanja iz vremena u kojem je nastalo, razini tehnologije i znanosti, ali i o umjetničko-obrtnom oblikovanju.
Budući je kroz veći dio povijesti posjedovanje što većeg i ljepše ukrašenog oružja bilo pitanje prestiža, veliku ulogu pri njegovom oblikovanju i proizvodnji imala je i estetika. To nam posebno dokazuju pojedini primjerci oružja kao što su orijentalne puške i sablje koje su bogato ukrašene slonovom kosti i sedefom. Muzejski fundus ovakvog oružja svjedoči nam o važnosti Senja kao trgovačkog središta u pomorskom prometu između tadašnjih velikih trgovačkih centara istoka i zapada.
Zbirka je stručno obrađena i restaurirana te upisana u Registar kulturnih dobara RH. Predmeti iz fundusa zbirke su restaurirani u razdoblju od 2001. do 2016. u radionici vrsnog restauratora Janka Jeličića.
Zbirka predstavljena katalogom i izložbom čini stalni postav tvrđave Nehaj.

 


ZBIRKA
ORUŽJA I VOJNE OPREME

GRADSKI MUZEJ SENJ
2016.

Nakladnik Gradski muzej Senj
Za nakladnika: Blaženka Ljubović

Uredništvo:
Blaženka Ljubović, Janko Jeličić, Čaba Pinter
Melanija Prpić, Vedran Tomljanović

Fotografije: foto-arhiva Gradskog muzeja Senj
Lektura: Laura Turkalj
Prijevod na engleski: Martin Mayhev
Oblikovanje: Eko-info studio, Sisak
Tisak: Kerschoffset Zagreb d.o.o., Zagreb
Naklada: 1000 komada

Katalog je tiskan zahvaljujući novčanoj potpori:
Ministarstva kulture RH, Ličko-senjske županije, Grada Senja i vlastitim sredstvima

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 131111089.
ISBN 978-953-97622-5-2

 

     
  Na vrh stranice