Senjski zbornik 48

prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu

SENJSKI ZBORNIK

GODINA 48 (2021.)

Senjski-zbornik-48-max
Sadržaj Puni tekst
Posveta (str.3-4) (pdf, 0.1 MB)
Uvodnik
In memoriam Mile Bogović (1939. – 2020.) (str.5-6) (pdf, 0.2 MB)
Zdenko Križić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
GLAGOLJICA I ĆIRILICA PLODOVI SU DVIJU ODVOJENIH BIZANTSKIH MISIJA MEĐU SLAVENIMA (str.7-28) (pdf, 1 MB)
Mile Bogović
Izvorni znanstveni članak
POVIJEST REDOVNIŠTVA U SENJU I OKOLICI (str.29-166) (pdf, 12 MB)
Mile Bogović, Josip Frković
Izvorni znanstveni članak
IZVJEŠTAJ O ARHEOLOŠKOM NADZORU NA PAVLINSKOM TRGU U SENJU (STUDENI 2019. – LIPANJ 2020.) (str.167-186) (pdf, 7 MB)
Blaženka Ljubović
Stručni rad
CRTICE O ZAPRETENOJ SENJSKOJ BAŠTINI SREDNJEGA VIJEKA U KONTEKSTU UMJETNOSTI ISTOČNOJADRANSKE OBALE I OTOKA (str.187-214) (pdf, 5 MB)
Marijan Bradanović
Izvorni znanstveni članak
SARKOFAG MAGDALENE BUDRIŠIĆ – MIT ILI POVIJESNO UTEMELJENA ISTINA (str.215-244) (pdf, 2 MB)
Natalia Beg
Prethodno priopćenje
A Ê HOĈU KAKO MOGU – NEKOLIKO MISLI O HRVATSKOGLAGOLJSKOJ PISANOJ BAŠTINI (str.245-260) (pdf, 0.3 MB)
Marija-Ana Dürrigl
Prethodno priopćenje
ZBIRKA SENTENCIJA IZ PETRISOVA I GRŠKOVIĆEVA ZBORNIKA U KONTEKSTU HRVATSKOGLAGOLJSKE REFLEKSIVNE PROZE (str.261-286) (pdf, 1 MB)
Andrea Radošević
Izvorni znanstveni članak
IZAZOVI I MOGUĆNOSTI POPULARIZACIJE LOKALNE POVIJESTI – PRIMJER RANONOVOVJEKOVNE VOJNOKRAJIŠKE I SENJSKE POVIJESTI (str.287-304) (pdf, 2 MB)
Karlo Rukavina, Filip Šimunjak
Stručni rad
ISPITIVANJE PARNIH KOTLOVA U MODRUŠKO-RIJEČKOJ ŽUPANIJI POTKRAJ 19. STOLJEĆA (str.305-316) (pdf, 0.3 MB)
Željko Holjevac
Izvorni znanstveni članak
KORESPONDENCIJA VLADIMIRA ĆOPIĆA S ISOM KRŠNJAVIM (str.317-344) (pdf, 1 MB)
Stjepan Matković
Izvorni znanstveni članak
LIK SVEĆENIKA U NOVAKOVU ROMANU POSLJEDNJI STIPANČIĆI (str.345-364) (pdf, 0.3 MB)
Jasna Šego
Izvorni znanstveni članak
OGRIZOVIĆEV DIOKLECIJAN – REALNOST ILI FIKCIJA? (str.365-376) (pdf, 1 MB)
Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak
JEDNOGODIŠNJI PROJEKT UČITELJSKE ŠKOLE U SENJU (str.377-384) (pdf, 1 MB)
Mirko Raguž
Stručni rad
DR. FRANJO KRMPOTIĆ – ZNAČAJNO IME GRADA SENJA I HRVATSKE MEDICINE (str.385-404) (pdf, 3 MB)
Maja Šojat-Bikić
Pregledni rad
OBILJEŽAVANJE 500. OBLJETNICE SENJSKE GLAGOLJSKE TISKARE – PRIGODNA POŠTANSKA MARKA I KOVANICA (str.405-410) (pdf, 0.7 MB)
Marin Buovac
Stručni rad
UTJECAJ STARENJA STANOVNIŠTVA NA PROMJENE ZEMLJIŠNOG POKROVA/NAČINA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA SREDNJE LIKE (str.411-428) (pdf, 0.5 MB)
Marta Hamzić, Ivo Turk
Izvorni znanstveni članak
IN MEMORIAM DRAGO LOPAC (1941. – 2020.) (str.429-434) (pdf, 1 MB)
Vice Ivančević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij