Senjski zbornik 41

prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu

SENJSKI ZBORNIK

GODINA 41 (2014.)

Sadržaj Puni tekst
ČOVJEK OSTVARENIH SNOVA (str.5-8) klikni za PDF (pdf, 188 KB)
IVAN DEVČIĆ
Esej
INKULTURACIJSKI ELEMENTI U ZNANSTVENOM OPUSU MONS. DR. MILE BOGOVIĆA (str.9-22) klikni za PDF (pdf, 230 KB)
FRANJO VELČIĆ
Pregledni rad
OD POPA MILE DO ZNANSTVENIKA I BISKUPA BOGOVIĆA (str.23-38) klikni za PDF (pdf, 506 KB)
DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Esej
IZLOŽBENA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA SENJ O GOSPIĆKO-SENJSKOJ BISKUPIJI I NJEZINOM PRVOM BISKUPU MONS. DR. MILI BOGOVIĆU (str.39-68) klikni za PDF (pdf, 704 KB)
BLAŽENKA LJUBOVIĆ
Ostalo
POVIJEST I SADAŠNJOST LIKE I NJEZINE KATOLIČKE CRKVE U NOVOJ INTERPRETACIJI MONS. DR. SC. MILE BOGOVIĆA (str.69-82) klikni za PDF (pdf, 262 KB)
PETAR STRČIĆ
Recenzija, Prikaz
SLUNJSKI KRAJ I NJEGOVA CRKVA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI (Recenzija rukopisa prof. dr. sc. Mile Bogovića) (str.83-96) klikni za PDF (pdf, 223 KB)
MILAN KRUHEK
Recenzija, Prikaz
ČASOPIS HRVATSKA VJERNOST – KRONIČAR IZGRADNJE CRKVE HRVATSKIH MUČENIKA NA UDBINI I HRVATSKOG MARTIROLOGIJA (str.97-116) klikni za PDF (pdf, 409 KB)
ANTE BEŽEN
Ostalo
KASNOSREDNJOVJEKOVNI GROB 195 IZ SKLOPA KATEDRALE SV. JAKOVA U UDBINI (str.117-130) klikni za PDF (pdf, 296 KB)
RADOMIR JURIĆ
Izvorni znanstveni članak
SMILJAN – ČOVINI, Crikvine 2004. – 2014.1 desetljeće arheoloških istraživanja (str.131-158) klikni za PDF (pdf, 840 KB)
TATJANA KOLAK
Izvorni znanstveni članak
PISMO PAPE INOCENTA IV. SENJSKOM BISKUPU FILIPU U TISKANIM IZDANJIMA I HISTORIOGRAFIJI (str.159-183) klikni za PDF (pdf, 380 KB)
MIROSLAV GLAVIČIĆ
Pregledni rad
KRALJEVSKI PRIVILEGIJI HRVATSKIM KAPTOLIMA (str.185-210) klikni za PDF (pdf, 275 KB)
ANTE GULIN
Pregledni rad
O GLAGOLJSKOJ TISKARI U SENJU I NJEZINIM IZDANJIMA (1494.-1508.) (str.211-243) klikni za PDF (pdf, 1.35 MB)
ANICA NAZOR
Izvorni znanstveni članak
MARKO ANTUN DE DOMINIS – PREVRTLJIV ILI DOSLJEDAN (str.245-251) klikni za PDF (pdf, 268 KB)
VESNA TUDJINA
Pregledni rad
SINTAKTIČKA, LEKSIKOLOŠKA I STILISTIČKA RAŠČLAMBA PRIJEPISA SENJSKOGA STATUTA VUKA RUČIĆA (str.253-270) klikni za PDF (pdf, 250 KB)
MARIO ŠIMUDVARAC
Izvorni znanstveni članak
PRIČEST U SMAIL-AGI (str.271-276) klikni za PDF (pdf, 191 KB)
MILAN MOGUŠ
Izvorni znanstveni članak
FRANJEVCI VODE SENJSKU GIMNAZIJU NA PRIJELAZU IZ 18. U 19. STOLJEĆE (str.277-292) klikni za PDF (pdf, 241 KB)
FRANJO EMANUEL HOŠKO
Izvorni znanstveni članak
PRINOS BIBLIOGRAFIJI MILE MAGDIĆA S POSEBNIM OSVRTOM NA POVIJEST GRADA SENJA (str.293-304) klikni za PDF (pdf, 229 KB)
MARTA HUSIĆ
Pregledni rad
BISKUPOVA PISMA VATROSLAVU JAGIĆU (1886. – 1901.) (str.305-328) klikni za PDF (pdf, 355 KB)
ALOJZ JEMBRIH
Izvorni znanstveni članak
LIKA I SENJ 1914. IZMEĐU MIRA I RATA (str.329-348) klikni za PDF (pdf, 288 KB)
ŽELJKO HOLJEVAC
Izvorni znanstveni članak
POTEŠKOĆE OKO OSNIVANJA PODRUŽNICE CRVENOG KRIŽA U SENJU 1914. GODINE (str.349-380) klikni za PDF (pdf, 351 KB)
MIRA KOLAR DIMITRIJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
UPRAVNA POVIJEST KOTARA SENJ 1946.-1948. (str.381-410) klikni za PDF (pdf, 379 KB)
ŽELJKO BARTULOVIĆ, MONIKA LEKA
Izvorni znanstveni članak
VJEKOSLAV BALIN, HRVATSKI DOMOLJUB I MUČENIK (str.411-426) klikni za PDF (pdf, 258 KB)
ANĐELKO MIJATOVIĆ
Stručni rad
DEMOGRAFSKE POSLJEDICE DRUGOGA SVJETSKOG RATA I PORAĆA U LICI (str.427-444) klikni za PDF (pdf, 384 KB)
DRAŽEN ŽIVIĆ, IVO TURK
Izvorni znanstveni članak
O POTREBI FAKSIMILNIH, KRITIČKIH, DIGITALNIH IZDANJA SENJSKE GLAGOLJSKE TISKARE I NJIHOVE MREŽNE DOSTUPNOSTI Razmišljanje povodom 520. obljetnice tiskanja Senjskoga glagoljskoga misala (str.445-460) klikni za PDF (pdf, 611 KB)
JURAJ LOKMER
Stručni rad
ŠKOLOVANJE I OBRAZOVANJE GLAGOLJAŠA (str.461-464) klikni za PDF (pdf, 171 KB)
JOSIP BRATULIĆ
Esej