Senjski zbornik 37

prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu

SENJSKI ZBORNIK

GODINA 37 (2010.)

Sadržaj Puni tekst
PROMETNO I STRATEŠKO ZNAČENJE PRIJEVOJA VRATNIK U ANTICI (str.5-18) Hrvatskipdf 2 MB
TRAFFIC AND STRATEGIC IMPORTANCE OF THE VRATNIK PASS IN ANTIQUITY (str.18-18)
Vedrana Glavaš
Izvorni znanstveni članak
NOVI PRILOZI KULTU SV. LUCIJE NA ISTOČNOM JADRANU (str.19-32) Hrvatskipdf 1 MB
NEW CONTRIBUTIONS TO THE CULT OF ST. LUCY ON THE EASTERN ADRIATIC (str.32-32)
Igor Šipić
Izvorni znanstveni članak
KAKO PROČITATI BAŠČANSKU PLOČU (str.33-44) Hrvatskipdf 275 KB
HOW TO READ THE BAŠKA TABLET (str.44-44)
Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak
MARKO ANTUN DE DOMINIS I NJEGOVO IZVJEŠĆE SVETOJ STOLICI O BISKUPIJAMA SENJSKOJ I MODRUŠKOJ (str.45-58) Hrvatskipdf 240 KB
MARCO ANTONIO DE DOMINIS AND HIS REPORT TO THE HOLY SEE ABOUT THE BISHOPRICS OF SENJ AND MODRUŠ (str.58-58)
Mile Bogović
Izvorni znanstveni članak
NEKI KORIJENI DOMINISOVE MISLI:PLATONIZAM KOD DOMINISA (str.59-64) Hrvatskipdf 2 MB
SOME ROOTS OF DOMINIS’S THOUGHTS: PLATONISM BY DOMINIS (str.64-64)
Vesna Tudjina
Prethodno priopćenje
PLEMIĆKA OBITELJ DEVČIĆ- DEVCHICH (str.65-78) Hrvatskipdf 328 KB
THE DEVČIĆ- DEVCHICH NOBLE FAMILY (str.78-78)
Enver Ljubović
Prethodno priopćenje
SENJSKA USKOČKA I PLEMIĆKA OBITELJ KONJIKOVIĆ-COGNICOVICH (str.79-86) Hrvatskipdf 288 KB
SENJ’S USKOK AND NOBLE FAMILY OF KONJIKOVIĆ-COGNICOVICH (str.86-86)
Enver Ljubović
Pregledni rad
ZAKON OD 14. LISTOPADA 1874. OB USTROJU PUČKIH ŠKOLA I PREPARANDIJA ZA PUČKO UČITELJSTVO U KRALJEVINAH HRVATSKOJ I SLAVONIJI (str.87-97) Hrvatskipdf 218 KB
THE LAW FROM 14TH OCTOBER 1874 THE SYSTEM OF PUBLIC SCHOOLS AND PUBLIC EDUCATION IN THE KINGDOM OF CROATIA AND SLAVONIA (str.98-98)
Mirko Raguž
Pregledni rad
HRVATSKE KRAJIŠKE PUKOVNIJE U FRANCUSKO-HABSBURŠKOM RATU 1809. GODINE (str.99-118) Hrvatskipdf 2 MB
CROATIAN BORDER REGIMENTS IN THE 1809 FRENCH-HABSBURG WAR (str.118-118)
Nikola Tominac
Pregledni rad
DEMOGRAFSKI RAZVOJ PODVELEBITSKOG PRIMORJA U UVJETIMA PERIFERIJE (str.119-141) Hrvatskipdf 1 MB
DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE SUB-VELEBIT LITTORAL UNDER THE CONDITIONS OF A PERIPHERY (str.141-142)
Dragica Husanović-Pejnović
Izvorni znanstveni članak
MIGRACIJE I NJIHOV ODRAZ NA OBITELJSKI ŽIVOT STANOVNIŠTVA LOVINAČKOG KRAJA (str.143-188) Hrvatskipdf 1 MB
MIGRATIONS AND THEIR IMPACT ON THE FAMILY LIVES OF THE INHABITANTS OF THE LOVINAC REGION (str.188-188)
Marijeta Rajković Iveta, Martina Mišetić
Izvorni znanstveni članak
CRVENO vs. CRNO – UTJECAJ POLITIKE NA ŽIVOT STANOVNIKA LOVINAČKOG KRAJA KROZ PRIZMU KOLEKTIVNOG SJEĆANJA (str.189-226) Hrvatskipdf 2 MB
RED versus BLACK – THE POLITICAL INFLUENCES ON THE LIVES OF THE RESIDENTS OF THE LOVINAC REGION THROUGH THE PRISM OF COLLECTIVE MEMORY (str.226-226)
Mihovil Gotal
Izvorni znanstveni članak
NORMALNO DA ĆE ON POMOĆ: OBITELJSKI ŽIVOT I MEĐUGENERACIJSKA UZAJAMNA POMOĆ U LOVINAČKOM KRAJU (str.227-259) Hrvatskipdf 348 KB
NORMALLY HE WILL HELP: FAMILY LIFE AND INTERGENERATIONAL MUTUAL ASSISTANCE IN THE LOVINAC REGION (str.260-260)
Tihana Rubić, Petra Petrak
Izvorni znanstveni članak
LOKALNO, REGIONALNO, ETNIČKI/NACIONALNO – RAZINE I ČIMBENICI IDENTIFIKACIJE NA PRIMJERU LOVINAČKOGA KRAJA (str.261-295) Hrvatskipdf 1 MB
LOCAL, REGIONAL, ETHNIC/NATIONAL – LEVELS AND FACTORS OF IDENTIFICATION THROUGH THE EXAMPLE OF THE LOVINAC REGION (str.296-296)
Kristina Vugdelija
Izvorni znanstveni članak
FANTASTIČNA BIĆA LOVINAČKOG KRAJA (str.297-322) Hrvatskipdf 309 KB
THE FANTASTIC CREATURES OF THE LOVINAC REGION (str.322-322)
Matija Dronjić, Rosana Šimunović
Izvorni znanstveni članak
NARODNA MEDICINA, HIGIJENA I POROD U LOVINAČKOM KRAJU (str.323-365) Hrvatskipdf 734 KB
FOLK MEDICINE, HYGIENE AND CHILDBIRTH IN THE LOVINAC REGION (str.366-366)
Ana Krznarić
Pregledni rad
PRETKAZIVANJA BOLESTI I SMRTI, NADNARAVNI NAČINI PREVENTIVE BOLESTI I SMRTI I LIJEČENJA BOLESTI U LOVINAČKOM KRAJU (str.367-395) Hrvatskipdf 552 KB
PREDICTION OF ILLNESS AND DEATH, SUPERNATURAL METHOD OF PREVENTING ILLNESS AND DEATH AND MEDICINE IN THE LOVINAC REGION (str.396-396)
Karla Hustić
Prethodno priopćenje
DERURALIZACIJA JUŽNOG VELEBITA – ASPEKTI ŽIVOTA VELEBITSKIH PODGORACA U PRVOJ POLOVINI XX. STOLJEĆA (str.397-427) Hrvatskipdf 4 MB
DERURALISATION OF SOUTHERN VELEBIT – ASPECTS OF LIFE OF VELEBIT PIEDMONT DWELLERS IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY (str.428-428)
Anita Bušljeta
Stručni rad
POVIJESNI PREGLED RONJENJA U DUBOKIM JAMAMA HRVATSKE (str.429-440) Hrvatskipdf 3 MB
HISTORICAL OVERVIEW DIVING IN THE DEEP CAVES OF CROATIA (str.440-440)
Vlado Božić
Stručni rad
POVODOM SMRTI PROFESORA JULIJA DEROSSIJA (1928.-2010.) (str.441-458) Hrvatskipdf 899 KB
ON THE OCCASION OF THE DEATH OF JULIJE DEROSSI (1928-2010) (str.458-458)
Vlade Lozić
Ostalo