SENJSKE KATAKOMBE

KRIPTA KATEDRALE UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U SENJU – SENJSKE KATAKOMBE

ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U SENJU I
GRADSKI MUZEJ SENJ

 

povodom Dana Grada Senja
i blagdana sv. Jurja

priređuju otvaranje obnovljene kripte i  izložbu pod naslovom

 

KRIPTA KATEDRALE
UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U SENJU –
SENJSKE KATAKOMBE

 

Izložba je postavljena u Katedrali BDM

Kripta je za posjetitelje otvorena
od 20. do 24. travnja 2021. godine
od 10,00 do 12,00 sati

 

Rado Vas očekujemo!

 

Molimo da se prilikom razgledavanja pridržavate epidemioloških mjera i nosite zaštitne maske za lice.

 

> Pozivnica (pdf, 0.98 MB)

 

SENJSKE KATAKOMBE – KRIPTA

 

Katakombe su podzemna groblja u kojima su se sahranjivali i za najvećih progona skrivali stari kršćani. Naziv katakombe dolazi iz grčkog jezika kata kymbas – kod ulegnuća. Posebno su bile brojne kraj staroga Rima a najpoznatije su Sebastijanove, Domiciline i Prisciline katakombe.

Kripta

U službenoj literaturi grobovi ispod crkvenog poda zovu se kripte. Kripta (lat. crypta < grčki κρυπτη, kryptē: natkriven hodnik, od ϰρυπτός, skriven) je prostorija ispod posvećene ili javne građevine. U crkvenoj arhitekturi kripta je naziv za prostoriju ispod glavnog oltara.

Groblja su uređeni prostori za zbrinjavanje posmrtnih ostataka stanovnika gradova, naselja i sela. To su kultna mjesta, poznata i kao posljednja počivališta, Božja njiva, nekropola – grad mrtvih.

Groblje se u kršćanskoj terminologiji naziva cimiter. Ovaj naziv potječe od grčke riječi koimao/koimeterion (spavaonica, počivalište) latinski nazin je coemeterium a naša cimiter.

Prvi sačuvani podatak o groblju na senjskom trgu Cimiteru nalazi se u Statutu Senjskog kaptola iz god. 1340. godine.

Senjske katakombe nalaze se ispod desne lađe-broda senjske katedrale a dijelom  i ispod trga Cimiter koji je kroz povijest služio kao gradsko groblje.

Sredinom 18. stoljeća senjski biskup Benzoni (1730.-1745.) dodao je senjskoj katedrali desnu pobočnu lađu ispod koje je uređen prostor za grobnice.

Za proširenje crkve trebalo je nasipati teren što je bila prilika da se pod novom lađom napravi dulji hodnik uz koji bi se, kao u katakombama, uz bočne strane ukapali pokojnici. Iako nemaju veze sa starokršćanskim katakombama, narod ih je prozvao senjskim katakombama jer na njih podsjećaju svojom arhitekturom, izgledom, atmosferom i mistikom. Kao takve pobuđuju maštu mnogih, veliko zanimanje ali i strahopoštovanje i pobožnosti građana Senja i brojnih posjetitelja prema tom vrijednom sakralnom spomeniku kulture grada Senja.

U senjskim katakombama su sahranjeni brojni senjski građani i uglednici što je vidljivo iz natpisa imena na njihovim grobovima.

Početak ukopa potvrđuje dokument iz 1737. godine u kojem se spominje da se ispod desne lađe-broda nalazi grobnica Tomice Dujmovića. Zadnji ukop bio je 1868. godine.

Naime, kada je državna vlast zabranila da se u grobnice ulazi iz crkve, otvoren je ulaz izvana gdje se nalazi i danas.

Sredinom 19. stoljeća u senjskim katakombama nije se više smjelo pokapati pokojnike.

Tijekom Drugog svjetskog rata, bog iznimno debelih zidova, kripta je služila kao sklonište građana za vrijeme bombardiranja Senja.

Kripta je spomenik kulture zaštićena i registrirana kao kulturno dobro kod Ministarstva kulture RH.

Obnovljena je u razdoblju od  2017. do 2020. godine zalaganjem i financijskim sredstvima Župe Uznesenja BDM Senj i Ministarstva kulture RH.

Autor projekta uređenja kripte Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Senj: Antun Diklić, dipl. ing. arh., STUDIO XXL d.o.o. Zagreb.

KRIPTA PRIJE OBNOVE (2017. g.)

KRIPTE POZNATIH LIČNOSTI

Neka od imena sahranjenih pokojnika:

Ivan pl. Vranicani (Dobrinović),1866., Antun Hesky, građanin senjski, vice – konzul kraljevinah Italije, Švedske i Norveške i sjeveronjemačkog saveza, Josip Giurković, doktor mudroljubja pravnik, 1850., Katarina Domazetovich, Amalia Gjurković, rodjena pl. Turkail, 1862., Magdalena de Wukasovich,1835., Julie Thinelli von Loewenstern rođena von Lang Magistratis Gattin, 1848., Gospa capitanica Domazetovich, 1840.

OBNOVA KRIPTE OD 2017. DO 2020. GODINE

OBNOVLJENA KRIPTA

GRAFIČKI PRIKAZI KRIPTE

TAJNE SENJSKIH KATAKOMBI

 

>> Tajne senjskih katakombi – VIDEO (3:23 min) – HRT

>> Senjska kripta – VIDEO (3:16 min) – HRT 4

Kako doći do Senjske katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije