Sablja austrijskih pješadijskih oficira M1862 s koricama

Sablja austrijskih pješadijskih oficira M1862 s koricama

Oštrica jednobridna, zakrivljena sa žlijebom na obje strane. Branik i okov na hrptu drške su od željeznog lima. Drška je drvena, presvučena ribljom kožom i omotana tordiranom mesinganom žicom. Korice su željezne s dva prstena za privješanje na remen.
Duljina sablje 990 mm; Duljina oštrice 865 mm; Korice sablje 915 mm; Inv. br. GMS-ZOVO-63; Restaurirano 2004. godine; Lit: E. WAGNER, 1975.