Puška lovačka paljenja na kremen

Puška lovačka paljenja na kremen

kraj 18. i početak 19. st.

Cijev je osmerokutna prelazi u okruglu s unutarnje strane glatka. Mehanizam za paljenje na kremen je sa austrijske vojničke puške M 1790/99. Okov puške je izrađen iz mesinga, glatki bez ukrasa osim branika okidača koji ima na produžecima neobarokne profilacije. Kundak je iz orahovine sa usadnikom do trećine cijevi. Na cijevi je sa lijeve strane utisnut četvrtasti žig sa slovom P. Na kundaku puške s lijeve strane je točkasti obrub dok je u sredini biljnji ornament.
Duljina puške 1525 mm; Duljina cijevi 1125; Kalibar cijevi 19 mm; Inv. br. GMS-ZOVO- 103; Restaurirano 2012. godine; Lit: J. JELIČIĆ, 1997.